Velden op sportpark ‘Het Springer’ zijn vanaf heden gesloten !!

Het voetbalseizoen 2018-2019 is ten einde. Dit betekent dat met ingang van heden de velden op sportpark ‘Het Springer’ dicht zijn en mogen deze dan ook op welke manier dan ook niet meer gebruikt worden (uitzondering is het hoofdveld op vrijdag, 21 juni 2019, als er tijdens Nieuwerkerk Bruist spelletjes worden gehouden op ons sportpark)!! Een dringend verzoek aan een ieder om hieraan gehoor te geven.

Sportpark ‘Het Springer’ blijft tot aan het nieuwe seizoen gesloten!! Het is dus absoluut niet de bedoeling dat er op de velden wordt gevoetbald !!