Volgende week vrijdag, 6 maart 2020, Algemene Ledenvergadering S.K.N.W.K.

Vrijdag 6 maart 2020 is in onze kantine de Algemene Ledenvergadering. Aanvang hiervan is 19:30 uur. Inmiddels zijn de uitnodigingen verstuurd en als het dus goed is, hebben alle leden hiervoor inmiddels dus per mail een uitnodiging ontvangen. Leden die vóór de vergadering de notulen van de Algemene ledenvergadering van vorig jaar, het jaarverslag of de financiële stukken willen inzien, kunnen die aanvragen via penningmeester@sknwk.nl. Tevens zijn ook de notulen van 2018 nog op te vragen (deze waren vorig jaar namelijk niet verstuurd aan de leden en konden dus nog niet worden vastgesteld tijdens de ALV van 2019).

Indien u de uitnodiging nog niet ontvangen hebt, kunt u dit ook melden via penningmeester@sknwk.nl. Uiteraard hopen we een ieder te verwelkomen tijdens de Algemene Ledenvergadering !!