Vanavond, vrijdag 3 juli 2020, om 19:30 uur Bijzondere Ledenvergadering S.K.N.W.K.

De Bijzondere Ledenvergadering van S.K.N.W.K. wordt vanavond, vrijdag 3 juli 2020, gehouden. Aanvang is 19:30 uur.

Hierin staan de volgende zaken op de agenda:

  • Mededelingen
  • Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 06-03-2020
  • Nieuwe bestuursleden
  • Contributie
  • Verbouwing kantine
  • Rondvraag

Om de vergadering volgens de corona richtlijnen te kunnen organiseren, is het van belang dat we vooraf weten op hoeveel aanwezigen we moeten rekenen. Om die reden moest je je vóór 1 juli aanmelden als je naar de vergadering komt via secretaris@sknwk.nl. Zonder aanmelding is het bezoeken van de vergadering helaas niet mogelijk.

Inmiddels is bekend dat het aantal aanmeldingen dusdanig is dat de vergadering in de kantine kan worden gehouden.