Bevindingen pilot MO17 Zeeland/West-Brabant

Bron: www.knvb.nl

Dit najaar organiseerde de KNVB een pilot voor de Meiden onder 17 in Zeeland/West Brabant in het kader van het vernieuwen van het competitieaanbod voor meiden-junioren. Deze pilot vond plaats om te onderzoeken of het spelen met een flexibele wedstrijdvorm een wenselijke verbetering is voor het vernieuwde competitieaanbod bij deze doelgroep.

In de pilot werd geëxperimenteerd met een flexibele wedstrijdvorm in een grote competitie met 28 teams. Het belangrijkste onderdeel van de pilot is dat teams als basis 11 tegen 11 spelen, maar ook kunnen uitwijken naar 9 tegen 9 (structureel of incidenteel). Hierdoor zijn er mogelijk meer verenigingen die een team kunnen samenstellen in deze leeftijdscategorie en kan er incidenteel bij een tekort aan speelsters toch gevoetbald worden, waardoor er minder wedstrijden verplaatsen en/of afgelast moeten worden.

Inmiddels zijn deel 1 en 2 van de pilot Meiden onder 17 in Zeeland/West-Brabant afgerond. Nadat er een uitgebreide evaluatie heeft plaatsgevonden met speelsters en verenigingsfunctionarissen van de betrokken verenigingen, krijgt de pilot een vervolg waarin verbeteringen worden doorgevoerd. In dit artikel de belangrijkste bevindingen uit de evaluatie en het vervolg op deze pilot.

 Het belangrijkste onderdeel van de pilot is dat teams als basis 11 tegen 11 spelen maar ook kunnen uitwijken naar 9 tegen 9.

Meer en leukere wedstrijden

Uit eerder onderzoek is gebleken dat speelsters liever uitwijken naar 9 tegen 9, dan dat de wedstrijd niet door kan gaan omdat één van de teams niet voldoende speelsters heeft om dat weekend 11 tegen 11 te spelen. Dan is 9 tegen 9 volgens de meiden een goed alternatief. Ook het spelen in meer fasen moest ertoe leiden dat leukere wedstrijden gespeeld werden met kleinere uitslagen. Dit werd mogelijk gemaakt door eerder en vaker te herindelen. Door dit in een grotere competitie te doen, creëerden we ook meer mogelijkheden om dit goed te doen en vergrootten we de kans op leukere wedstrijden. De reisafstand werd daarmee minder belangrijk gemaakt.

De pilot verliep in twee fases; de eerste fase tot aan de herfstvakantie en de tweede fase tot aan de kerstvakantie. Na beide fases is er een evaluatie uitgevoerd onder zowel speelsters als verenigingsfunctionarissen. De speelsters beoordeelden na elke wedstrijd hun wedstrijd, om hun ervaringen te delen op basis van de gespeelde wedstrijd. Ter afsluiting van de pilot hebben de speelsters en betrokken verenigingsfunctionarissen ook een vragenlijst ingevuld over het verloop van de gehele pilot.

 

UPDATE PILOT MEIDENVOETBAL NA FASE 1Lees hier meer over de opzet van de pilot en de bevindingen uit de evaluatie na fase 1

Feiten & cijfers

De bevindingen over de wedstrijduitslagen op basis van de 2e fase zijn als volgt:

Een overzicht in cijfers.

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat er veel minder wedstrijden zijn geëindigd in een grote uitslag doordat er na fase1 al is heringedeeld. De impact van dit snellere herindelen is dus duidelijk terug te zien en leidt tot spannendere en gelijkwaardigere wedstrijden.

 • Fase 1: 67 wedstrijden waarvan 15 wedstrijden 9 tegen 9. Vijf teams hebben op het laatste moment uitgeweken naar 9 tegen 9
 • Fase 2: 56 wedstrijden waarvan 21 wedstrijden 9 tegen 9. Twee teams hebben op het laatste moment uitgeweken naar 9 tegen 9

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat 44% van de wedstrijden is gespeeld in de 9 tegen 9-vorm. Een aantal teams speelde structureel 9 tegen 9, waarbij we kunnen aannemen dat deze teams anders niet aan de competitie zouden hebben deelgenomen. Meer teams die deelnemen zorgen voor kortere reisafstanden en spannendere, gelijkwaardigere competities. Daarnaast zijn er teams incidenteel uitgeweken naar 9 tegen 9, wat er dus toe leidt dat er meer wedstrijden door zijn gegaan die anders verplaatst of afgelast waren geweest. Speelsters hebben hierdoor aan meer wedstrijden kunnen deelnemen.

 Uiteindelijk geeft 79% van de speelsters aan dat zijn door willen gaan in het voorjaar met de huidige opzet van de competitie.

Bevindingen speelsters en verenigingsfunctionarissen

Met zowel speelsters als betrokken verenigingsfunctionarissen is een uitgebreide evaluatie gehouden en is door een representatief aantal speelsters en verenigingsfunctionarissen ingevuld. Dit levert een diversiteit aan inzichten op tussen speelsters en verenigingsfunctionarissen, een conclusie die we ook al konden trekken uit eerdere onderzoeken rondom het competitieaanbod voor meiden-junioren. Uiteindelijk geeft 79% van de speelsters aan dat zij door willen gaan in het voorjaar met de huidige opzet van de competitie.

Dit staat haaks op de 36% van de verenigingsfunctionarissen die door wil gaan in het voorjaar. De speelsters zijn dus duidelijk in een grotere mate tevreden over het vernieuwde competitieaanbod. Verenigingsfunctionarissen daarentegen beduidend minder. Wel hebben zij nog een aantal belangrijke adviezen meegegeven ter verbetering van het aanbod. Op basis van de input van de speelsters en verenigingsfunctionarissen en de eigen observaties van de KNVB wordt een aantal aanpassingen doorgevoerd in het competieaanbod en gaan we deze toetsen in het vervolg van de pilot in het voorjaar 2022.

Belangrijkste aanpassingen

 • De veldafmetingen van het 9 tegen 9-speelveld worden aangepast. Dit geeft de volgende voordelen: de reguliere belijningen op de velden worden beter gebruikt en er is een groter doelgebied voor de keepster. Bovendien kan er meer diepte in het spel worden gebracht
 • In de voetbal.nl app is bij de 9 tegen 9-teams nu zichtbaar gemaakt achter de teamnaam (9-tal). Als (9-tal) in een teamnaam is verwerkt dan worden de wedstrijden gespeeld in de wedstrijdvorm 9 tegen 9.
 • Duidelijke regels rondom incidenteel uitwijken naar 9 tegen 9-vorm:
       * A: Eenzijdig wijzigen kan tot uiterlijk dinsdag 12:00 uur voor de zaterdag waarop de wedstrijd gepland staat. De tegenstander en de competitieleider moeten hiervan tijdig (uiterlijk dinsdag 12:00) in kennis worden gesteld. Wijzingen na dinsdag 12:00 uur voor de op zaterdag geplande wedstrijd kan alleen in overleg met de tegenstander. Er kan ook gekozen worden voor een verplaatsing van de wedstrijd naar een doordeweekse dag of een vrij weekend (alleen in overleg en met akkoord van de tegenstander).
  * B: Wijzingen na dinsdag 12:00 uur voor de op zaterdag geplande wedstrijd kan alleen in overleg met de tegenstander. Er kan ook gekozen worden voor een verplaatsing van de wedstrijd naar een doordeweekse dag of een vrij weekend (alleen in overleg en met akkoord van de tegenstander).
  * C: Uitwijken mag alleen als een team minder dan twaalf speelsters beschikbaar heeft. Bij de beschikbaarheid van twaalf of meer speelsters is een team verplicht om 11 tegen 11 te spelen, ook als dit op het laatste moment blijkt.
 • Na fase 2 heeft er wederom een herindeling plaatsgevonden op basis van de resultaten in fase 2. Dit heeft ertoe geleid dat er nu drie poules zijn geformeerd, waar er eerder in één grote poule met 28 teams werd gespeeld.
— In het voorjaar 2022 zal de pilot worden voortgezet.

Vervolg van de pilot in Zeeland/West-Brabant

In het voorjaar 2022 wordt de pilot voortgezet met bovenstaande aanpassingen in de competitieopzet voor de MO17. De nieuwe competitie start in principe op 29 januari 2022 (afhankelijk van de maatregelen rondom Corona) en eindigt op 21 mei 2022. In totaal doen er 29 teams mee aan het vervolg van deze pilot, verdeeld over drie poules.

Ook het vervolg van de pilot wordt weer geëvalueerd met speelsters en verenigingsfunctionarissen. Daarnaast blijft de KNVB eigen observaties en data-analyses doen.

Als er onderdelen uit deze pilot geïmplementeerd worden in het vernieuwde competitieaanbod voor de meiden-junioren zal 11 tegen 11 de standaard wedstrijdvorm zijn waarin gespeeld wordt. We blijven verenigingen dan ook ondersteunen en vragen om zoveel mogelijk 11 tegen 11 te blijven spelen, omdat dit aansluit bij de wensen van de speelsters zelf.

De bevindingen uit de pilot Zeeland/West-Brabant worden meegenomen in het vernieuwde competitieaanbod voor de meiden-junioren. De eerste besluitvorming rondom dit nieuwe competitieaanbod wordt in februari 2022 verwacht. Wil je op de hoogte blijven van het nieuwe competitieaanbod voor de meiden-junioren, bekijk dan onderstaande infopagina op KNVB Assist.

VERNIEUWD COMPETITIE-AANBODBlijf op de hoogte over het vernieuwde competitieaanbod voor de meiden-junioren.

UPDATE PILOT MO17 ZEELAND/WEST-BRABANTGa naar de update van de eerste bevindingen over deze pilot.