Maak de administratie compleet; Registreer E-mailadressen van alle leden

Bron: www.knvb.nl

Amateurverenigingen opgelet: zorg – mits nog niet gedaan – zo snel mogelijk voor registratie van de e-mailadressen van alle leden. Daarmee kan zowel de KNVB als de club de leden bereiken met belangrijke informatie, bijvoorbeeld over tuchtrechtelijke beslissingen.

De communicatie vanuit de KNVB aan de verenigingsleden over tuchtrechtelijke beslissingen verloopt per e-mail. Het verzamelen en laten registreren van de juiste e-mailadressen voorkomt dat de vereniging leden constant zelf moet informeren over lopende tuchtzaken. Bovendien verkleint rechtstreekse communicatie tussen de KNVB en het lid de kans dat het lid niet tijdig wordt geïnformeerd en daardoor mogelijk een tuchtrechtelijke mededeling negeert. Dit laatste kan leiden tot nieuwe tuchtrechtelijk consequenties, bijvoorbeeld als een speler ongerechtigd heeft deelgenomen aan een wedstrijd waarvoor hij is uitgesloten.

Rechtstreeks in Sportlink Club

Het is een recht om als individueel lid rechtstreeks geïnformeerd te worden over een tuchtrechtelijke beslissing, maar dit recht vervalt als er geen correct e-mailadres is aangeleverd. De reglementen zijn hier ook op aangepast. Als het e-mailadres ontbreekt, ontvangt alléén de vereniging de mededeling en moet de club de inhoud van dit bericht tijdig doorgeven aan het individuele lid. Het is dus ook in het belang van de vereniging om de e-mailadressen van haar leden in Sportlink Club te registreren. Lees hier hoe je in Sportlink Club op de juiste manier de administratie van ouders en kinderen verwerkt.

Voordelen

Het in kaart hebben en registreren van de e-mailadressen van de leden biedt clubs overigens veel bijkomende voordelen. Via Sportlink Club kunnen verenigingen zo heel eenvoudig met hun leden communiceren, ook over alle andere (club)onderwerpen. De automatisering bespaart de vereniging structureel werk en tijd. Daarnaast kan een lid met een juist vastgesteld e-mailadres zich registreren voor een KNVB-account. Met een KNVB-account kun je inloggen op een groot aantal websites en apps van de KNVB, zoals voetbal.nl en de Wedstrijdzaken-app.

KNVB ACCOUNTBekijk hier meer informatie over het KNVB-account.

In deze video wordt uitgelegd hoe je eenvoudig e-mailadressen kunt wijzigen in Sportlink Club.

SPORTLINKBekijk hier meer informatie over ouders en kinderen als gezin in de app.