Zaterdag 20 mei vrijwilligersavond S.K.N.W.K.

As. zaterdag, 20 mei, is het weer zover. Dan staat de inmiddels traditionele vrijwilligersavond op het programma. Net zoals een aantal jaren geleden, is ook nu weer gekozen voor de Kegelclub in Zierikzee (aan het Haringvlietplein). Aanvang van deze avond is 20.00 uur.

Inmiddels hebben (als het goed is) (bijna) alle vijwilligers een uitnodiging gehad met het verzoek even door te geven of je wel of niet komt en met of zonder partner. Mocht je echter per abuis nog geen uitnodiging hebben gehad en je bent toch vrijwilliger (bestuurslid, jeugdcommissie, scheidsrechter, barcommissie, evenementencommissie, redaktielid, klusser, kascommissie enz.) DAN BEN JE BIJ DEZE ALSNOG VAN HARTE WELKOM.

Als je komt en je wilt kegelen (in de juiste zin van het woord….), ben je verplicht om sportschoenen te dragen!!

Tot zaterdag.