Voor 31 december as. contributie betalen

Namens onze penningmeester Fred v/d Werf het verzoek om de contributie van 2006 nog te betalen. Er zijn mensen die nog een achterstand hebben, maar er zijn echter ook nog mensen die het laatste kwartaal moeten betalen.

Fred wil graag voor 31 december van dit jaar alle Euro’s binnen hebben!!