Eigen sportclub zo lang mogelijk behouden

door Ali Pankow

Vrijdag 23 november 2007 – OOSTERLAND – “Onze leden willen de ogen niet sluiten voor de ontwikkelingen, maar gaan uit van het voortbestaan van onze eigen vereniging, zolang we zelf onze taken kunnen regelen.” Voorzitter Joop van der Laan van Sportverening Duiveland zegt dat in een reactie op het vaak geuite advies dat Oosterland en Nieuwerkerk maar gewoon samen moeten gaan om een sterke vereniging te hebben.

Het voortbestaan van sportclubs op Schouwen-Duiveland is volop in discussie. Het gemeentebestuur laat met regelmaat weten zelf niet het initiatief te kunnen en zullen nemen voor opheffing van sportverenigingen, maar geeft de clubs wel in overweging zelf goed naar de mogelijkheden voor overleven in de toekomst te bezien. Fusies tussen verenigingen van naburige dorpen zouden soelaas kunnen bieden. Van der Laan sluit niet uit dat samenvoeging ooit nodig zal zijn, maar voor de leden van SV Duiveland is het zover nog lang niet. “Vooral de oudere leden hechten zeer aan behoud van eigen identiteit. Bij de jeugd ligt dat wat minder gevoelig”, constateert de voorzitter. Hij ziet een duidelijke relatie tussen het imago van een sportvereniging op het eigen dorp en de vrijwillige inzet die de bewoners daar voor willen leveren.

“SV Duiveland zit in het hart van een groot aantal Oosterlanders en kiest er daarom nog niet voor de accommodatie weg te halen uit het hart van het dorp. De gevulde koek van vroeger op zaterdagmiddag tijdens de rust van de voetbalwedstrijd heeft plaats gemaakt voor een brede sociale functie en die koek is nog lang niet op”, aldus Van der Laan. Hij kreeg er deze week tijdens de dorpsraadsvergadering in Oosterland de handen mee op elkaar. Ook schetste hij daar wat die sociale functie onder meer inhoudt: SV Duiveland telt 240 leden die voetbal of gymnastiek beoefenen. Dat betekent dat tien procent van de dorpsbevolking betrokken is bij de sportvereniging. Overigens wil Van der Laan daar niet alleen maar euforisch over doen. Volgens hem valt er ook nog wel wat na te streven. “Ik vind het wel eens jammer dat er niet veel meer jongeren zijn die zich aansluiten. Als ik zie hoeveel jeugd op het trapveldje naast de school bezig is en hoeveel jongeren op het veld lopen op zaterdag, die geen lid zijn. Wat dat betreft kunnen we nog wel wat meer body krijgen.”

Ter versterking van de positie wil SV Duiveland het werkgebied breder maken met gym voor vrouwen van twintig plus en door aan te haken bij het zogeheten Galm-project voor ouderen.