As. zaterdag 7 juni vrijwilligersavond bij SKNWK

Het doet het bestuur van S.K.N.W.K. weer een plezier om alle vrijwilligers uit te nodigen voor de vrijwilligersavond, welke gehouden wordt op zaterdag 7 juni as. Uiteraard zijn ook de partners van harte welkom.

Deze keer is gekozen voor een barbecue op ons eigen sportpark ‘Het Springer’. Aanvang zal zijn omstreeks 18:00 uur. Rond het klokje van 22:00 uur is het dan weer afgelopen.

We hopen dat alle vrijwilligers op deze avond aanwezig kunnen zijn, dit ook om de waardering te uiten die wij als vereniging hebben voor alle vrijwilligers.

Je kunt nog steeds je antwoordstrookje inleveren bij één van de bestuursleden of een mailtje sturen naar: Léon Quik. Dit om een inschatting te kunnen maken van het aantal personen dat we op deze avond kunnen verwachten.

Mocht je onverhoopt als vrijwilliger (nog) geen uitnodiging hebben ontvangen, zie dan dit als uitnodiging! Stuur dan ook even een mailtje naar bovenstaand e-mailadres.

Bestuur S.K.N.W.K.