Iedereen een prettige vakantie toegewenst

Over een maandje gaan we al weer starten met de voorbereidingen op het seizoen 2008-2009. Toch moeten velen van ons eerst nog lekker op vakantie.

Namens de redaktie van sknwk-online willen we iedereen alvast een prettige en goede vakantie toewensen.

Tot ziens op of rond de velden van S.K.N.W.K. tijdens het nieuwe seizoen.