Zwaluwen Jeugd Aktie

De Zwaluwen Jeugd Actie komt er weer aan. Dit jaar vindt de actie voor ‘gehandicapte kameraadjes’ plaats op zaterdag 30 augustus.

Traditioneel op de laatste zaterdag van augustus doen ruim 250.000 jongens en meisjes mee aan de Zwaluwen Jeugd Actie. De doelstelling is om geld bijeen te voetballen voor gehandicapte kameraadjes onder het motto: ‘gezonde maatjes voetballen voor hun gehandicapte kameraadjes’.

Vorig jaar was de landelijke opbrengst 201.600 euro. Dit bedrag is overhandigd aan het Prinses Beatrix Fonds en is bestemd voor sport-, spel- en recreatievoorzieningen en onderzoek voor jeugd die te kampen heeft met spierziekten. De KNVB is er trots op dat de verenigingen ook dit jaar weer meedoen. Samen wordt er voor gezorgd dat daadkracht wordt omgezet in spierkracht.