S.K.N.W.K. krijgt van Club van 100 bijdrage voor opknappen binnenkant kantine

Logo S.K.N.W.K. Club van 100Logo S.K.N.W.K. Club van 100

Vrijdag 25 januari j.l. waren waren 24 van de 45 leden aanwezig bij de eerste vergadering van de Club van 100 sinds de herstart begin 2018. Tijdens deze bijeenkomst is de uitslag van de enquête inzake de bestedingsdoelen besproken. Unaniem is door de aanwezige leden besloten om S.K.N.W.K. EUR 7.500,- te schenken voor het opknappen van de binnenkant van de kantine.

Afgesproken is wel dat dit geld niet ten goede komt van het algemene onderhoudsbudget, maar door de club dient te worden besteed aan:
• meubilair (barkrukken, bartafels en inrichting jeugdhoek)
• audiovisuele apparatuur (Smart TV, narrow-casting etc.)

Overigens zal de binnenkant van de kantine pas worden aangepakt wanneer het achterstallig onderhoud aan buitenzijde van de kantine is uitgevoerd, omdat er nu (kans op) lekkage is. In 2018 zijn reeds de dakgoten van de dakkapellen en het dubbelglas vervangen. Verwacht wordt dat in 2019 de laatste werkzaamheden worden uitgevoerd, zijnde de dakgoten aan de onderzijde en de kopgevel aan de kant van het dakterras.

Zoals het er nu naar uitziet, zal het opfrissen van de binnenkant in 2020 aanvangen.