Vanavond is de bijzondere ledenvergadering van S.K.N.W.K. gehouden.

Vanavond, vrijdag 3 juli 2020, werd in de kantine weer een bijzondere ledenvergadering gehouden. Tijdens de in maart gehouden Algemene Ledenvergadering was afgesproken deze Bijzondere Ledenvergadering in te plannen om o.a. een contributieverhoging en de verbouwing van onze kantine te bespreken. Rond het klokje van 19:30 uur werd de vergadering geopend door voorzitter Robbert v/d Zande. Na ruim een uur kon deze nuttige vergadering worden gesloten.

Uiteraard was het allemaal wat anders dan anders, want i.v.m. de coronamaatregelen moesten we volgens de inmiddels welbekende regels allemaal 1,5 meter van elkaar zitten. ‘Gelukkig’ was met iets meer dan 20 aanwezigen de opkomst eigenlijk zoals we gewend waren en was dit dus geen probleem.

Naast het bespreken van bovenstaande punten werden er ook nog twee nieuwe bestuursleden gekozen. Peter v/d Cingel (voetbaltechnische zaken) en Christa van Dijke (kantine zaken en vrijwilligerszaken) hebben vanaf vanavond ook een bestuursfunctie. Onder luid applaus werden ze welkom geheten in het bestuur.

Uiteraard werd na afloop van deze vergadering nog een drankje genuttigd. Dank aan een ieder die wel de moeite had genomen naar deze vergadering te komen en uiteraard ook aan het S.K.N.W.K.-bestuur.