‘Uitwijken naar kunstgras’ uitgebreid

Het bestuur amateurvoetbal heeft op 16 maart het bestuursbesluit ‘Uitwijken naar kunstgras door eerste elftallen bij gedeeltelijke afgelasting’ gewijzigd. De wijzigingen zijn ingegaan per 17 maart.

Het besluit houdt onder meer een verruiming in van het gebruik van goedgekeurde kunstgrasvelden bij een gedeeltelijke afgelasting en hoe te handelen bij bijzondere omstandigheden.

De wijzigingen zouden oorspronkelijk met ingang van het nieuwe seizoen ingaan. Het ‘oude’ besluit werkte echter in de praktijk te belemmerend voor een goed competitieverloop. Daar komt bij dat door de vele afgelastingen dit seizoen het competitieverloop onder druk staat. Vandaar het besluit om per direct tot uitvoering over te gaan. Het gaat daarbij om de volgende drie onderdelen:

Bekerwedstrijden

De regeling ‘Uitwijken naar kunstgras door eerste elftallen bij gedeeltelijke afgelasting’ geldt vanaf heden alleen nog voor competitiewedstrijden. Bij bekerwedstrijden zijn nu ook alle eerste elftallen verplicht uit te wijken naar kunstgras, uiteraard alleen als de club over een goedgekeurd en gecertificeerd kunstgrasveld beschikt. Dit betekent ook dat de KNVB bekerwedstrijden voor alle eerste elftallen op kunstgras kan vaststellen.

Tussentijdse oplevering

Als een vereniging tijdens het seizoen de beschikking krijgt over een goedgekeurd kunstgrasveld, kan men ook vanaf dat moment bij gedeeltelijke afgelasting ervan gebruik maken. Dit kan pas na schriftelijke toestemming van het desbetreffende districtsbestuur. De verenigingen in de betreffende poule worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. De naam van de vereniging wordt op dat moment toegevoegd aan de lijst met elftallen die bij gedeeltelijke afgelasting uitwijken naar kunstgras (zie districtssites op _knvb.nl).

Bijzondere omstandigheden

Het bestuur amateurvoetbal (landelijke competities) en de districtsbesturen (overige competities) hebben via het gewijzigde besluit nu ook de mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden bij competitiewedstrijden van de regeling (competitiewedstrijden vaststellen op kunstgras of bij competitiewedstrijden uitwijken naar kunstgras) af te wijken. Uiteraard gebeurt dit alleen als de nood (veel afgelastingen) erg hoog is.

Dit betekent dat verenigingen in bijzondere omstandigheden ook bij competitiewedstrijden uitwijken naar of incidenteel spelen op het kunstgrasveld. Dit kan overigens alleen na schriftelijke mededeling van het desbetreffende bestuur. De overige verenigingen in de poule ontvangen hiervan schriftelijk bericht van de KNVB. Verenigingen die nu van de regeling gebruik maken kunnen dus niet eigenhandig bij competitiewedstrijden hiervan afwijken.

Bijlage: Gewijzigd_bestuursbesluit_ingaande_17_maart_2009.doc