Dispensatieregeling voor jeugdspelers die relatief klein zijn voor hun leeftijd

Bron: www.knvb.nl

Nederland is bij uitstek een opleidingsland waarin veel aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van jeugdspelers. Zo krijgt iedere jongen en ieder meisje de kans het optimale uit zichzelf te halen. Belangrijk is dat de KNVB en de clubs de kans vergroten dat er geen talent verloren gaat. De geboortedatum van een jeugdspeler (het zogenaamde geboortemaandeffect) kan dit bijvoorbeeld in de weg zitten.

Met de dispensatieregeling krijgen spelers de kans zich te ontwikkelen in een eerlijkere context en een meer gelijk speelveld

Daarom biedt de KNVB een dispensatieregeling aan voor spelers die relatief klein zijn voor hun leeftijd. De dispensatieregeling geldt voor spelers, jongens en meiden, in categorie A, in de leeftijdscategorieën Onder 13 tot en met Onder 16 jaar.

Voor het seizoen 2022/’23 geldt er voor de JO18 categorie A, divisies en Hoofdklasse een uitzondering op de dispensatieregelgeving. Er geldt namelijk voor deze competities dat er maximaal 5 dispensatiespelers mogen deelnemen aan een wedstrijd. Ook bestaat voor de leeftijdscategorieën Onder 17 en Onder 18 de mogelijkheid dispensatie te verlenen op basis van een medische verklaring*. Hierdoor kan de speler (j/m) in een ‘passende’ omgeving voetballen.

*Medische verklaring

Door relatief kleine spelers de kans te geven in een jongere leeftijdscategorie te spelen, wordt hen de mogelijkheid gegeven te spelen met jeugdspelers die zich in dezelfde periode van biologische ontwikkeling bevinden. Omdat de tijdelijke fysieke achterstand die zij zouden ervaren in hun reguliere leeftijdsgroep wordt opgeheven door de dispensatie, krijgen spelers de kans zich te ontwikkelen in een eerlijkere context en een meer gelijk speelveld.

Ook voor voetballers in categorie B zijn er dispensatiemogelijkheden. Bekijk via het linkblok hieronder alle regelgeving rond dispensatie.

DISPENSATIE CATEGORIE A EN BZowel in de categorie B, als in de categorie A kan er met dispensatiespelers worden gespeeld. Op deze pagina is alle informatie te vinden per categorie.

Dispensatieverzoek indienen

De zittende lengte.

Een dispensatieverzoek voor het seizoen 2022/’23 dient door de vereniging vóór 1 september 2022 ingediend te zijn bij de KNVB via het mailadres onderaan de pagina. Vóór 22 september 2022 geeft de KNVB schriftelijk uitsluitsel naar aanleiding van het verzoek. Zorg ervoor dat het verzoek onderbouwd is en voorzien van een ondertekende medische verklaring door een sportarts of fysiotherapeut. Let op: de verklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden. In deze verklaring is opgenomen:

  • Naam van de jeugdspeler
  • Naam van de sportarts/fysiotherapeut
  • KNVB-relatienummer
  • Betreffende team waarin de speler uit wil komen
  • Geboortedatum van de speler
  • Datum van de meting
  • De zittende lengte in cm (gemeten zittend op een stoel, van billen tot kruin). Zie animatie.
  • De staande lengte in cm
  • Het gewicht in kg

Op welke gronden wordt een dispensatieverzoek gehonoreerd?

De maturiteitsstatus wordt bepaald via de wetenschappelijk studie van Mirwald et al. (2002)

Voor de jongens wordt de volgende formule gehanteerd (1):
-9.236 + (0.0002708 x beenlengte x zithoogte) + (-0.001663 x leeftijd x beenlengte) + (0.007216 x leeftijd x zithoogte) + (0.02292 x (gewicht/lichaamslengte) x 100)

Voor de meiden wordt de volgende formule gehanteerd (1):
-9.376 + (0.0001882 x beenlengte x zithoogte) + (0.0022 x leeftijd x beenlengte) + (0.005841 x leeftijd x zithoogte) –(0.002658 x Leeftijd x gewicht) + (0.07693 x (gewicht/lichaamslengte) x 100)

Leeftijd is leeftijd in decimalen (datum meting – geboortedatum/ 365,25)

Uitkomst

De uitkomst van deze formule geeft een waarde weer in aantal maanden of jaren verwijderd van de grootste toename in lengte. Dit wordt ook wel de maturity offset genoemd. Via dit getal kan vervolgens de leeftijd bepaald worden wanneer de grootste toename in lengte zal plaatsvinden bij een jeugdspeler (APHV, ‘Age at Peak Height Velocity’). Dit wordt gedaan door de maturity offset af te trekken van de kalenderleeftijd.

Een jeugdspeler wordt vervolgens als laatmatuur omgeschreven als de APHV minimaal één jaar later valt dan de gemiddelde APHV, welke 13.85 jaar is voor jongens op basis van wetenschappelijk onderzoek en 11.58 voor meisjes (2).

Bronnen

(1) Mirwald, R. L., Baxter-Jones, A. D., Bailey, D. A., & Beunen, G. P. (2002). An assessment of maturity from anthropometric measurements. Medicine & Science in Sports & Exercise, 34(4), 689-694.

(2) Sherar, L. B., Mirwald, R. L., Baxter-Jones, A. D., & Thomis, M. (2005). Prediction of adult height using maturity-based cumulative height velocity curves. The Journal of pediatrics, 147(4), 508-514.

KNVB CONTACT