Inleveren formulier en pasfoto voor spelerspas

Men heeft nog een weekje de tijd om het formulier (ondertekend) en pasfoto voor de spelerspas van volgend seizoen in te leveren. Alles dient namelijk voor 15 april ingeleverd te worden bij de Ledenadministrateur van S.K.N.W.K.:

Sytze Stins
Hoge Kerkstaat 12
Nieuwerkerk
Tel: 06 – 46 43 62 34 (Mocht je nog vragen hebben, kun je altijd even bellen)

Dus als je het nog niet hebt ingeleverd, snel nog even doen!!