Tikkie Terug Deel 301 – Al weer 12 jaar geleden was het einde van ons clubblad ‘De Voorzet’ (2007)

Logo Tikkie Terug

Tegenwoordig gaat alles via de digitale snelweg. Zo kregen we laatst op het dorp de laatste editie van ‘Gruttepraet’ op de mat. Ook zij hebben hetzelfde probleem dat wij al in 2007 constateerde. De papieren versie van ons toenmalig clubblad ‘De Voorzet’ bleek lastig te vullen met voldoende Kopij (en vaak waren het dezelfde mensen die de moeite namen om iets te schrijven en/of aan te leveren). Daarnaast was het een dure kostenpost voor de vereniging en was het vanwege o.a. de website eigenlijk achterhaald. Eigenlijk hebben we na het besluit om ermee te stoppen ook nooit meer vraag gehad naar ‘De Voorzet’ en was het dus een begrijpelijke en verstandige beslissing er mee op te houden.

Op 11 december 2007 stond onderstaand bericht te lezen op onze eigen website www.sknwk.nl.

Allerlaatste editie ‘De Voorzet’ uitgegeven

Als het goed is, hebben alle leden, sponsors en donateurs de allerlaatse editie van ons eigen clubblad ‘De Voorzet’ deze week (of al vorige week) mogen ontvangen.

Zoals inmiddels wel bekend bij een ieder heeft de redaktie in overleg met het bestuur besloten om nog een allerlaatse editie uit te geven. Zo geschiedde.

Vanaf deze plaats wil de redaktie een aantal mensen hartelijk danken. Dit zijn: de adverteerders, de (vaste) schrijvers, de bezorgers, de lezers en drukkerij de Graaf. Wij (en alle andere redaktie leden) hebben het altijd met veel plezier gedaan.

Inmiddels zijn ook al veel adverteerders overgestapt naar een ‘banner’ op deze website. Ook hiervoor dank.

Mocht u onverhoopt deze laatste editie van ‘De Voorzet’ niet hebben ontvangen, dan kunt u er altijd nog eentje meenemen uit de Bestuurskamer.

 

In deze editie van Tikkie Terug hebben we uit het aller laatste jaar dat we het clubblad hebben uitgegeven (2007) de digitale versies van ‘De Voorzet’ voor u nog eens opgezocht !! Heel veel leesplezier gewenst !!

 

De Voorzet – februari 2007:

voorzet_februari_2007

 

De Voorzet – april 2007:

voorzet_april_2007

 

De Voorzet – juli 2007:

voorzet_juli_2007

 

De Voorzet – november 2007:

voorzet_november_2007